Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: N VÅLTJÄRNEN, 6711420-1391180-Våt Budgetår: 2012
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm
Metod: Flyg Årstid: Sommar
Kostnad totalt:
Kommentar: