Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: V Gällsjön, K182 Budgetår: 2013
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Slurry
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 22380
Kommentar: