Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Örantjärnen, K31 Budgetår: 2013
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3594
Kommentar: