Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HÅKNAGYL, 627614 142500 Budgetår: 2013
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: