Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FÖRHULTASJÖN, 633426 142203 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: