Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: