Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BOASJÖ, 628107 135737 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: