Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSSHULTASJÖ, 627530 136127 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: