Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖGÖL, 631121 147437 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: