Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LJUNGABO GÖL, 630896 140649 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: