Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLFTEN, 626910 146227 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 0,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: