Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 22,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Vår
Kostnad totalt: 40333
Kommentar: