Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Porrtjärnen, 656154 142255 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 1,40 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1806
Kommentar: