Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Grytsjön, 652729 143310 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 42,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 37800
Kommentar: