Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Sandsjön, 664285 143184 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 1,40 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1806
Kommentar: