Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lövsjö-Abborrtjärnen, 664785 143676 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 9030
Kommentar: