Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 651573 142691 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11288
Kommentar: