Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stor-Ämten, 652270 142994 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 3,50 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5644
Kommentar: