Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kviddtjärn, 658415 145037 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 0,70 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 903
Kommentar: