Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 46,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 41400
Kommentar: