Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Snesnaren, 663835 146797 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 27000
Kommentar: