Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 20,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 18000
Kommentar: