Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fagerbosjön, 658658 144971 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 4,20 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5418
Kommentar: