Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gåstjärn, 662030 144913 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 9030
Kommentar: