Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 663484 144407 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 26,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 23400
Kommentar: