Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bergtjärn, 659578 143643 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 1,40 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 2258
Kommentar: