Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Rötjärnen, 663538 142211 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 9,10 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11739
Kommentar: