Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bredsjön, 661871 143700 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 9000
Kommentar: