Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Aggsjön, 653936 147255 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 4,90 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6321
Kommentar: