Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Dovrasjön, 654404 145125 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 4,20 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5418
Kommentar: