Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Sörgryten, 656777 143112 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12900
Kommentar: