Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Ryggsjön, 658787 145276 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 15,40 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 19866
Kommentar: