Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Grytsjön, 658686 144344 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 38,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 49020
Kommentar: