Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Dammsjön, 661543 144303 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 3,50 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4515
Kommentar: