Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Svarthavet, 664738 143825 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 5400
Kommentar: