Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Rösjön, 662668 145951 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6450
Kommentar: