Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Sandsjön, 664648 146377 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 82,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 73800
Kommentar: