Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Simmelsjön, 665309 146190 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 40,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 36000
Kommentar: