Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Björntjärn, 657632 143640 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 2,80 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3612
Kommentar: