Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hällsjön, 658263 144591 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 18060
Kommentar: