Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stenbotjärn, 659060 143478 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3225
Kommentar: