Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Kvarntjärnen, 659183 143412 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 1,40 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 2258
Kommentar: