Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fräkentjärn, 659978 142951 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11288
Kommentar: