Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kramptjärn, 661331 144190 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 5,60 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7224
Kommentar: