Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stensjön, 665002 143503 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 9,80 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12642
Kommentar: