Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 660286 142707 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 2,10 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3386
Kommentar: