Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bosjön, 651974 143155 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 70,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 78750
Kommentar: