Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Långtjärn, 652415 141524 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 4,80 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7740
Kommentar: