Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Trehörningen, 651099 142774 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 47,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 52875
Kommentar: