Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bottenriken, 653969 147334 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 10,50 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 13545
Kommentar: